FÖRDEL SERVICE!

Det är enkelt att beställa snickerier från Fönsterhuset. Ring och berätta vilka önskemål Du har. Våra säljare är fackmän med mycket lång erfarenhet av fönster och dörrar. Skicka en förfrågan direkt till oss. Var noga med att alltid jämföra produkter, produktkvalitet samt nettopriset.

UTFÖRANDE

Alla varor anpassas enligt ert hus och krav, enligt offert med ritning eller förteckning anger annat detaljutförande, såvida inte annat anges i orderbekräftelsen.

LEVERANSTIDER

För varor som tillverkas enligt er order är leveranstiden varierande, beroende på säsong och orderläge. Ring och få aktuell information. Leveranstiden bekräftas alltid på ordererkännandet och är då ungefärlig. T.ex anges vilken vecka varan beräknas vara färdig, till detta skall tid för transport läggas. Exakt leveransdag kan inte anges långt i förväg.

LEVERANS

Vi har mycket fördelaktiga fraktvillkor som kommer våra kunder tillgodo. Leverans sker oftast per spedition till den adress som kunden önskar. Sker överenskommelse om avisering före utleverans, så aviserar speditören. Speditörer levererar normalt på bil till angiven adress i gatuplan. Skulle lossningshjälp behövas för större partier behövas så görs det upp vid varje tillfälle, ex kran eller traktor vid lossningen. Önskas leverans till ö skall särskild överenskommelse göras som reglerar detta.

TRANSPORTSKADOR

Varorna skall granskas efter mottagande och vid eventuella fel ring representant för Fönsterhuset i Sverige AB. Om det finns en synlig skada på varan eller skada på emballaget så skall detta meddelas till representanten för Fönsterhuset i Sverige AB.

TEKNISKA OCH ESTETISKA ÄNDRINGAR

Den tekniska såväl som designmässiga utvecklingen är en ständigt pågående process. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar för att ständigt förbättra våra produkter. Därför kan vi inte garantera att de artiklar som här beskrivs finns tillgängliga i just det beskrivna utförandet under hela katalogens livslängd. Notera även att färger aldrig kan återges exakt i trycksaker.

GARANTIER

Fönsterhuset i Sverige AB lämnar följande garantier på fönster och fönsterdörrar med isolerruta (2+1, 2 alt 3 glas)

  • Upp till 10 års garanti på fönstrets – inklusive beslagens funktion.
  • Upp till 10 års garanti mot kondens mellan glasen.
  • Upp till 10 års garanti mot rötskador i fönstrets virkesdelar.
  • På ytterdörrar lämnas 2 års garanti och 10 års formgaranti (om dörren slår sig mer än 4 mm, enl. byggnormen).
  • 10 års garanti på montaget.

Garantiåtaganden

Fönsterhuset i Sverige AB åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av ovanstående garanti. Här utöver tillkommer det ansvar för produkten och installationen som åläggs tillverkare och installatör enligt konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.

Garantiförutsättningar

För att ovanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsätts att den av Fönsterhuset i Sverige AB utfärdade skötselanvisningen noggrant efterföljs. Garantin gäller under förutsättning att avtalad likvid erlagts till Fönsterhuset i Sverige AB.

Fönsterhuset i Sverige AB ersätter inte skada som uppkommit på grund av bristande underhåll, ej heller skada orsakad av att produkten utsatts för yttre åverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter åtgärd som inte föreslagits av Fönsterhuset i Sverige AB.

HÄNGNING

Hängning anges alltid från den sidan man kan se gångjärnen.

ORDERBEKRÄFTELSE

Vi bekräftar regelmässigt order till kunden.

BETALNINGSVILLKOR VID KÖP

Betalning sker 10 dagar efter leverans. Vi gör alltid en sedvanlig kreditprövning.

BETALNINGSVILLKOR VID MONTERING

Betalning sker 10 dagar efter slutfört montage. Vi tar normalt inte handpenning.

DELBETALNING

Vi kan erbjuda olika finansieringsalternativ från Wasa Kredit till den stora investering Ni står inför.

 

Återförsäljare, byggföretag och arkitekter ombedes kontakta våra säljare för att prata volymrabatt.